PhDr. Jaroslav Hála      psycholog / vysokoškolský učitel působící na Zdravotně sociální fakultě a na Teologické fakultě Jihočeské univerzity
       ( www.zsf.jcu.cz , www.tf.jcu.cz )

Kontaktní adresa:

Jihočeská univerzita – Zdravotně sociální fakulta
Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích
J. Boreckého 27
370 11 České Budějovice

Telefon: 389 037 566

E-mail: jhala@zsf.jcu.cz


1. PUBLIKOVANÉ VLASTNÍ PRÁCE – MONOGRAFIE

2. PUBLIKOVANÉ VLASTNÍ PRÁCE – ČASOPISECKÉ ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY V KONFERENČNÍCH SBORNÍCÍCH

3. PENOLOGIE – ROZŠÍŘENÝ SYLABUS PŘEDNÁŠEK

Justiční palác - © Bc. Jan Pitálek www.vkleci.comDatum poslední aktualizace: 25.12.2020

© 2003 - 2020